സ്വന്തം ലേഖകൻ

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ 89 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ചു. ഇതിൽ 84 പേർക്കും സമ്പർക്കം മുഖേനയാണ് വൈറസ് ബാധയുണ്ടായത്. വിദേശത്തുനിന്നു വന്ന രണ്ടു പേരും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് വന്ന മൂന്നു പേരും രോഗബാധിതരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പായിപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് സമ്പർക്കം മുഖേന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇവിടെ 15 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവായി. കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പത്തു പേരും അതിരമ്പുഴ, എരുമേലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഏറ്റുമാനൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ആറു പേർ വീതവും കുറിച്ചി, മുണ്ടക്കയം പഞ്ചായത്തുകളിൽ അഞ്ചു പേർ വീതവും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധിതരായി.

65 പേർ രോഗമുക്തരായി. നിലവിൽ കോട്ടയം ജില്ലക്കാരായ 567 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതുവരെ ആകെ 1195 പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇതിൽ 627 പേർ രോഗമുക്തരായി.

*രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ*

??സമ്പർക്കം മുഖേന രോഗം ബാധിച്ചവർ
=======
1.ആർപ്പൂക്കര സ്വദേശി(28)

2.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി(48)

3.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി(42)

4.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശിനി(24)

5.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി(26)

6.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി(53)

7.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശിനി(46)

8.ചങ്ങനാശേരി വാലുമ്മേച്ചിറ സ്വദേശിനി(50)

9.ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശിനി(40)

10.ചങ്ങനാശേരി വാലുമ്മേച്ചിറ സ്വദേശി(17)

11.ചിങ്ങവനം സ്വദേശിനി(51)

12.എരുമേലി സ്വദേശിനി(56)

13.ചേനപ്പാടി സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി(8)

14.ചേനപ്പാടി സ്വദേശിനി(37)

15.ചേനപ്പാടി സ്വദേശിനി(60)

16.എരുമേലി സ്വദേശി(31)

17.എരുമേലി സ്വദേശി(65)

18.ഏറ്റുമാനൂർ വടക്കേനട സ്വദേശി(25)

19.ഏറ്റുമാനൂർ കട്ടച്ചിറ സ്വദേശി(23)

20.ഏറ്റുമാനൂർ വെട്ടിമുകൾ സ്വദേശി(35)

21.ഏറ്റുമാനൂർ സ്വദേശി(40)

22.ഏറ്റുമാനൂർ സ്വദേശിനി(28)

23.ഏറ്റുമാനൂർ സ്വദേശി(23)

24.കാണക്കാരി സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി(8)

25.കാണക്കാരി സ്വദേശിനി(42)

26.കങ്ങഴ സ്വദേശിനി(25)

27.കങ്ങഴ സ്വദേശിനി(53)

28.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇടുക്കി
സ്വദേശിനി(61)

29.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(39)

30.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(15)

31.കോട്ടയം ചാലുകുന്ന് സ്വദേശിനി(22)

32.കോട്ടയം മള്ളുശ്ശേരി സ്വദേശിനി(65)

33.കോട്ടയം അണ്ണാൻകുന്ന് സ്വദേശിനി(27)

34.കോട്ടയം ചാലുകുന്ന് സ്വദേശിനി(43)

35.കോട്ടയം അണ്ണാൻകുന്ന് സ്വദേശി(68)

36.കോട്ടയം മൂലവട്ടം സ്വദേശി(25)

37.കോട്ടയം മൂലവട്ടം സ്വദേശിനി(60)

38.കോട്ടയം തിരുവാതുക്കൽ സ്വദേശി(50)

39.കോട്ടയത്തു താമസിക്കുന്ന തൃശൂർ സ്വദേശി(25)

40.കോട്ടയം സ്വദേശി(32)

41.കുറിച്ചി സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടി(8)

42.കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(55)

43.കുറിച്ചി സ്വദേശി(34)

44.കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(60)

45.കുറിച്ചി സ്വദേശി(68)

46.വടക്കേക്കര സ്വദേശിനി(30)

47.കുറിച്ചി സ്വദേശി(56)

48.മുളക്കുളം സ്വദേശി(28)

49.മുണ്ടക്കയം സ്വദേശിനി(53)

50.മുണ്ടക്കയം സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി(1)

51.മുണ്ടക്കയം സ്വദേശിനി(27)

52.മുണ്ടക്കയം സ്വദേശി(47)

53.മുണ്ടക്കയം സ്വദേശി(54)

54.പായിപ്പാട് സ്വദേശി(31)

55.പായിപ്പാട് വെള്ളാപ്പള്ളി സ്വദേശി(28)

56.പായിപ്പാട് പി.സി. കവല സ്വദേശിനി(64)

57.പായിപ്പാട് പി.സി. കവല സ്വദേശി(72)

58.പായിപ്പാട് സ്വദേശി(49)

59.പായിപ്പാട് സ്വദേശിനി(15)

60.പായിപ്പാട് സ്വദേശി(11)

61.പായിപ്പാട് സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി(3)

62.പായിപ്പാട് സ്വദേശി(33)

63.പായിപ്പാട് സ്വദേശിനി(40)

64.പായിപ്പാട് സ്വദേശിനി(70)

65.പായിപ്പാട് സ്വദേശിനി(22)

66.പായിപ്പാട് സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി(9)

67.പായിപ്പാട് സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി(7)

68.പായിപ്പാട് സ്വദേശിനി(55)

69.പനച്ചിക്കാട് സ്വദേശി(36)

70.പനച്ചിക്കാട് സ്വദേശിനി(43)

71.പനച്ചിക്കാട് സ്വദേശി(49)

72.പാറത്തോട് ഇടക്കുന്നം സ്വദേശി(40)

73.പാറത്തോട് ഇടക്കുന്നം സ്വദേശി(17)

74.പാറത്തോട് ഇടക്കുന്നം സ്വദേശി(13)

75.പാറത്തോട് സ്വദേശിനി(69)

76.പെരുമ്പായിക്കാട് സ്വദേശിനി(68)

77.ഇടുക്കി പെരുവന്താനം സ്വദേശി(27)

78.മാടപ്പള്ളി തെങ്ങണ സ്വദേശിനി(22)

79.മാടപ്പള്ളി തെങ്ങണ സ്വദേശി(24)

80.മാടപ്പള്ളി തെങ്ങണ സ്വദേശി(16)

81.മാടപ്പള്ളി തെങ്ങണ സ്വദേശിനി(48)

82.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശിനി(26)

83.വാഴപ്പള്ളി സ്വദേശി(47)

84.വെളിയന്നൂർ സ്വദേശിനി(33)

??വിദേശത്തുനിന്ന് വന്നവർ
======
85.അബുദാബിയിൽനിന്നും ജൂലൈ 14ന് എത്തി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശിനി(38)

86.ഖത്തറിൽനിന്നും ജൂലൈ 15ന് എത്തി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പാമ്പാടി സ്വദേശി(40)

??മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് വന്നവർ
========
87.ബാംഗ്ലൂരിൽനിന്ന് ജൂലൈ ഏഴിന് എത്തി ഹോം ക്വാറൻറയിനിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നീണ്ടൂർ സ്വദേശി(32)

88.ബാംഗ്ലൂരിൽനിന്ന് ജൂലൈ 14ന് എത്തിയ തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശിനി(31)

89.ബാംഗ്ലൂരിൽനിന്ന് ജൂലൈ 15ന് എത്തി ഹോം ക്വാറൻറയിനിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന വാഴൂർ ചാമംപതാൽ സ്വദേശി(23)

കേരള സ്പീക്ക്സിനെ പിൻതുടരാനും വാട്സ് അപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക : Whatsapp Group 1 - Whatsapp Group 2